Editorial 2016

TotInclòs2016_portadaDes de fa uns anys les Illes han entrat dins un encadenament d’èxtasis turístics que pareix no tenir fi.  A més, enguany aquestes històriques xifres de visitants ja s’han traduït en una notable davallada de l’atur i les Balears tornen a ser el buc insígnia de la marca Espanya que ressorgeix de les cendres que va deixar la crisi econòmica.

Som líders en ocupació turística i líders en creació de llocs de treball! Viva el mal, Viva el Capital!

Sí, la irracionalitat capitalista torna a crear consensos i hurras. Benvinguda sigui l’ocupació laboral encara que signifiqui explotació; benvinguts siguin els milions de turistes encara que ens facin augmentar a límits perillosos la petjada ecològica; benvinguts siguin els inversors encara que en realitat siguin especuladors sense escrúpols; benvinguts siguin els compradors de cases i finques encara que ens forcin a ser els servents d’una colònia de luxe per a les classes altes europees.

Com ja ens temíem, la crisi va ser el cavall de Troia d’una nova ofensiva capitalista que les modificacions legislatives de l’anterior Govern va legalitzar. Així, durant aquests anys els hotelers han aprofitat aquests favors per augmentar places i oferta i, fins i tot, perquè se sembrin aberracions com la que enguany s’inaugura a Canyamel, el Park Hyatt Mallorca. A més, l’escuma que va crear la bombolla immobiliària durant la dècada passada aquí s’ha reconvertida en el pastís d’una nova modalitat d’explotació turística, el lloguer vacacional, que ha contribuït molt en la consecució dels rècords de visitants i que ha fet entrar a tot el territori dins els circuits turístics i que està en l’arrel de l’inflament de l’enèsima bombolla immobiliària que patirem.

Per fer front en aquest orgasme capitalista, l’esquerra que ha entrat en les institucions només ofereix gestos febles i temorosos. Si la dreta no ha tengut mirament a l’hora de rompre els consensos abans creats sobre els límits de les places turístiques, l’esquerra ni vol obrir boca sobre la possibilitat de fomentar un més que necessari decreixement turístic que, a més, revertesqui en una major justícia social. Ans al contrari, ha estat valedora del lloguer vacacional i d’un turisme de qualitat que en realitat és capitalisme de categoria.

Així les coses, la crítica i l’acció anticapitalista i antiestatista són imprescindibles per poder trobar sortides dignes al col·lapse al qual ens encamina l’exponencial capitalisme. Estam a anys llum de ser una alternativa, però les terribles contradiccions del sistema del capital són autopistes on podem circular, i aquí a les Illes anam servits.